ಎ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ʻಗಾಂಧಿ ದಿ ಲಾಯರ್‌ʼ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಎ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ʻಗಾಂಧಿ ದಿ ಲಾಯರ್‌ʼ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

"ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ" - ಎಚ್.‌ಎನ್‌. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ "ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ" - ಎಚ್.‌ಎನ್‌. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ದಿ ಲಾಯರ್‌! ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ʻಗಾಂಧಿ ದಿ...

read more
en_USEnglish