ಎಚ್. ಆರ್. ಸುಜಾತಾ ಅವರ ‘ಜೇನುಮಲೆಯ ಹೆಣ್ಣು’ ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛ ಬಿಡಿಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

By

Naguvana Creations

ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ : ಬಿ.ಆರ್ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಸಂಚಾರಿ)

ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ : ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

Cover page Design : K Makaali

Inner page design : S Dhanraj Printed by : Vivek colors

Published by : Naguvana Creations

ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 9019529494

ಸಂಕಥನ ೭೨ ಭೂಮಿಗೀತ ೬ ನೇ ತಿರುವು ಉದಯಗಿರಿ ಮಂಡ್ಯ – ೫೭೧೪೦೧ ಫೋನ್ : 9019529494

en_USEnglish